Εφαρμογές

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Ξενοδοχείο “Νικέλλη” στο Ελατοχώρι Πιερίας

Περιγραφή: Το ξενοδοχείο “Νικέλλη” στο Ελατοχώρι Πιερίας θερμαίνει πλέον τους χώρους του, συνολικού εμβαδού περίπου 600  m2 με λέβητα ξύλου Hargassner 60 kW

Μοντέλο: Λέβητας Ξύλου HV 60 kW

Εγκατάσταση: Μετατροπή παλιού λεβητοστασίου. Απομακρύνθηκαν δύο λέβητες πετρελαίου και εγκαταστάθηκε ένας λέβητας ξύλου 60 kW με τρία δοχεία αδρανείας των 1.000 lit. 

Δοχείο Αδρανείας: 3 x 1000lit 

Ιστοσελίδαhttp://www.nikelli.gr

Ξενοδοχείο “Paralimnio Suites” στην Καστοριά

Περιγραφή: Από το 2013 το ξενοδοχείο “Paralimnio Suites” στην Καστοριά θερμαίνει τους χώρους του συνολικού εμβαδού περίπου 480 m2 με λέβητα Hargassner

Μοντέλο: Classic Lambda 60 kW Touch

Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο

Αποθήκη: Χωρητικότητα 2 τόνοι

Ιστοσελίδαwww.paralimnio.gr

Ξενοδοχείο “Grand Chalet” στο Γρανίτη Δράμας

Περιγραφή: Από το 2014 το ξενοδοχείο “Grand Chalet” στο Γρανίτη Δράμας θερμαίνει 25 δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους του, συνολικού εμβαδού περίπου 700 m2 με λέβητα ξύλου Hargassner

Μοντέλο: Λέβητας Ξύλου HV 60 kW

Εγκατάσταση: Νέα εγκατάσταση

Δοχείο Αδρανείας: 3 x 1000lit

Ιστοσελίδαwww.hotelgrandchalet.gr

Ξενοδοχείο “ΟΙΚΙΕΣ” στο Άγκιστρο Σερρών

Από το 2011 το ξενοδοχείο “ΟΙΚΙΕΣ” στο Άγκιστρο Σερρών θερμαίνει τους χώρους του με έναν λέβητα pellet 33 kW.

Ιστοσελίδαwww.oikiesagistro.gr

Ξενοδοχείο “ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ” στο Άγκιστρο Σερρών

Από το 2011 το ξενοδοχείο “ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΧΩΡΙΟ” στο Άγκιστρο Σερρών θερμαίνει τους χώρους του με δύο λέβητες pellet 22 και 33 kW αντίστοιχα και έναν λέβητα ξύλου 33 kW.

Ιστοσελίδαwww.toxilino.gr

Ξενοδοχείο “ΧΑΜΑΜ” στο Άγκιστρο Σερρών

Περιγραφή: Από το 2012 το ξενοδοχείο “ΧΑΜΑΜ” στο Άγκιστρο Σερρών θερμαίνει τους χώρους του συνολικού εμβαδού περίπου 550 m2 με λέβητα Hargassner

Μοντέλο: Classic Lambda 60 kW

Εγκατάσταση: Νέα εγκατάσταση

Αποθήκη: Χωρητικότητα 2 τόνοι

Ιστοσελίδαwww.hamamagistro.gr

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ

Περιγραφή: Από το 2012 ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ θερμαίνει την έκθεση και τα γραφεία συνολικού εμβαδού 1.000 m2 με λέβητα Hargassner

Μοντέλο: WTH HSV 110 kW

Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο

Αποθήκη: Χωρητικότητα 3 τόνοι

Ιστοσελίδαwww.dromeas.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Μονοκατοικία 2 ορόφων 150 m2

Περιγραφή: Μονοκατοικία 2 ορόφων 150 m2 Μοντέλο: HV 30 kW

Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο

Δοχείο Αδρανείας: 2 x 500 lit

Ορεστιάδα: Μονοκατοικία 2 ορόφων 150 m2

Περιγραφή: Μονοκατοικία 2 ορόφων 150 m2 Μοντέλο: Classic 22 kW

Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο στο υπόγειο

Αποθήκη: Χωρητικότητα 1 τόνος

3 ορόφοι 200 m2 σε πολυκατοικία

Περιγραφή: 3 ορόφοι 200 m2 σε πολυκατοικία

Μοντέλο: Classic 22 kW

Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο στο υπόγειο

Αποθήκη: Χωρητικότητα 1 τόνος

Μονοκατοικία 3 ορόφων 250 m2

Περιγραφή: Μονοκατοικία 3 ορόφων 250 m2 Μοντέλο: Classic Lambda 35 kW

Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο στο υπόγειο

Αποθήκη: Χωρητικότητα 1,5 τόνος

Μονοκατοικία 3 ορόφων 310 m2

Περιγραφή: Μονοκατοικία 3 ορόφων 310 m2 Μοντέλο: HV 30 kW

Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο

Δοχείο Αδρανείας: 2 x 800lit

Μονοκατοικία 3 ορόφων 250 m2

Περιγραφή: Μονοκατοικία 3 ορόφων 250 m2 Μοντέλο: Classic Lambda 35 kW

Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο στο υπόγειο

Αποθήκη: Χωρητικότητα 1,5 τόνος

Μονοκατοικία 3 ορόφων 280 m2

Περιγραφή: Μονοκατοικία 3 ορόφων 280 m2 Μοντέλο: HSV 22 kW

Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο στο υπόγειο

Αποθήκη: Χωρητικότητα 1 τόνος

Μονοκατοικία 3 ορόφων 380 m2

Περιγραφή: Πολυκατοικία 3ων διαμερισμάτων 380 m2 Μοντέλο: Classic Lambda 35 kW

Εγκατάσταση: Νέο λεβητοστάσιο στην ταράτσα

Αποθήκη: Χωρητικότητα 1 τόνος

This is custom heading element with Google Fonts

Μοντέλο: HSV 22 kW

Εγκατάσταση: Στο υπάρχον λεβητοστάσιο στο υπόγειο

Αποθήκη: Χωρητικότητα 1 τόνος