Δεξαμενή κυλινδρική κατακόρυφη πλαστικήΔεξαμενή 300lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική μαύρη 003-100-963 81,43€
Δεξαμενή 300lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική λευκή 003-100-955 94,86€
Δεξαμενή 500lt κυλινδρική κατακόρυφη μαύρη 003-100-952 106,02€
Δεξαμενή 500lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική λευκή 003-100-948 107,88€
Δεξαμενή 750lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική μαύρη 003-100-961 130,20€
Δεξαμενή 750lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική λευκή 003-100-949 145,08€
Δεξαμενή 1000lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική λευκή 003-100-958 161,82€
Δεξαμενή 1000lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική μαύρη 003-100-962 161,82€