Δεξαμενή κυλινδρική κατακόρυφη πλαστικήΔεξαμενή 300lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική λευκή 003-100-955 71,42€
Δεξαμενή 300lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική μαύρη 003-100-963 81,43€
Δεξαμενή 500lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική λευκή 003-100-948 96,72€
Δεξαμενή 500lt κυλινδρική κατακόρυφη μαύρη 003-100-952 96,72€
Δεξαμενή 750lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική λευκή 003-100-949 121,27€
Δεξαμενή 1000lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική λευκή 003-100-958 151,03€
Δεξαμενή 750lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική μαύρη 100-008-420 152,52€
Δεξαμενή 1000lt κυλινδρική κατακόρυφη πλαστική μαύρη 003-100-962 161,82€