Πράσινη βαρέως τύπουΠράσινη ΒΤ Φ20 υαλόνημα 007-003-060 0,88€
Πράσινη ΒΤ Φ20 007-003-001 0,91€
Πράσινη ΒΤ Φ25 007-003-002 1,64€
Πράσινη ΒΤ Φ25 υαλόνημα 007-003-061 1,76€
Πράσινη ΒΤ Φ32 007-003-003 2,62€
Πράσινη ΒΤ Φ32 υαλόνημα 007-003-062 2,81€
Πράσινη ΒΤ Φ40 007-003-004 4,24€
Πράσινη ΒΤ Φ40 υαλόνημα 007-003-063 4,33€
Πράσινη ΒΤ Φ50 007-003-005 6,22€
Πράσινη ΒΤ Φ50 υαλόνημα 007-003-064 6,75€
Πράσινη ΒΤ Φ63 007-003-006 10,06€
Πράσινη ΒΤ Φ63 υαλόνημα 007-003-065 10,54€