Ταφ αποχέτευσηςΤαφ αποχέτευσης Φ32 003-103-071 0,84€
Ταφ αποχέτευσης Φ40 003-103-072 0,91€
Ταφ αποχέτευσης Φ50 003-103-073 0,98€
Ταφ αποχέτευσης Φ63 003-103-074 1,14€
Ταφ αποχέτευσης Φ75 003-103-075 1,39€
Ταφ αποχέτευσης Φ100 003-103-076 1,90€
Ταφ αποχέτευσης Φ125 003-103-077 2,96€
Ταφ αποχέτευσης Φ140 003-103-078 5,95€
Ταφ αποχέτευσης Φ160 003-103-079 8,57€
Ταφ αποχέτευσης Φ200 003-103-080 21,37€