Ταφ αποχέτευσηςΤαφ αποχέτευσης Φ32 003-103-071 0,86€
Ταφ αποχέτευσης Φ40 003-103-072 0,86€
Ταφ αποχέτευσης Φ50 003-103-073 0,94€
Ταφ αποχέτευσης Φ63 003-103-074 1,09€
Ταφ αποχέτευσης Φ75 003-103-075 1,31€
Ταφ αποχέτευσης Φ100 003-103-076 1,60€
Ταφ αποχέτευσης Φ125 003-103-077 2,96€
Ταφ αποχέτευσης Φ140 003-103-078 5,95€
Ταφ αποχέτευσης Φ160 003-103-079 8,58€
Ταφ αποχέτευσης Φ200 003-103-080 21,35€