Ημιταφ αποχέτευσηςΗμιταφ αποχέτευσης Φ32 003-103-081 0,86€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ40 003-103-082 0,91€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ50 003-103-083 0,99€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ63 003-103-084 1,14€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ75 003-103-085 1,39€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ100 003-103-086 1,67€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ125 003-103-087 2,96€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ140 003-103-088 5,94€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ160 003-103-089 11,43€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ200 003-103-090 23,66€