Ημιταφ αποχέτευσηςΗμιταφ αποχέτευσης Φ32 003-103-081 0,81€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ40 003-103-082 0,86€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ50 003-103-083 0,94€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ63 003-103-084 1,09€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ75 003-103-085 1,31€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ100 003-103-086 1,60€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ125 003-103-087 2,81€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ140 003-103-088 5,65€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ160 003-103-089 11,43€
Ημιταφ αποχέτευσης Φ200 003-103-090 23,66€