Διαστολή ΠλαστικήΔιαστολή Πλαστική 40x32 003-103-240 0,68€
Διαστολή Πλαστική 50x32 003-103-241 0,73€
Διαστολή Πλαστική 50x40 003-103-242 0,78€
Διαστολή Πλαστική 63x50 003-103-243 0,94€
Διαστολή Πλαστική 75x63 003-103-245 1,02€
Διαστολή Πλαστική 100x50 003-103-246 1,05€
Διαστολή Πλαστική 100x63 003-103-247 1,09€
Διαστολή Πλαστική 100x75 003-103-248 1,13€
Διαστολή Πλαστική 75x50 003-103-244 1,31€
Διαστολή Πλαστική 125x100 003-103-249 2,32€
Διαστολή Πλαστική 160x125 003-103-256 3,15€
Διαστολή Πλαστική 140x125 003-103-255 3,31€
Διαστολή Πλαστική 160x140 003-103-257 5,33€
Διαστολή Πλαστική 200x160 003-103-258 6,57€