Συστολή Αποχέτευσης ΑμερικήςΣυστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ40 x 32 003-103-115 0,69€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ50 x 32 003-103-116 0,73€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ50 x 40 003-103-117 0,74€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ63 x 50 003-103-118 0,86€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ75 x 50 003-103-119 0,94€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ75 x 63 003-103-120 0,97€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ100 x 50 003-103-121 0,99€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ100 x 63 003-103-122 1,14€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ100 x 75 003-103-123 1,19€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ125 x 100 003-103-124 2,21€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ160 x 125 003-103-126 2,58€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ140 x 125 003-103-125 3,31€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ160 x 140 003-103-127 5,60€
Συστολή Αποχέτευσης Αμερικής Φ200 x 160 003-103-128 6,99€