Στήριγμα με βίδα χωρίς λάστιχοΣτήριγμα Φ22 με βίδα 7-1/2cm χωρίς λάστιχο 004-015-073 0,51€
Στήριγμα Φ28 με βίδα 7cm 3/4 χωρίς λάστιχο 004-015-072 0,55€
Στήριγμα Φ35 με βίδα 7cm 1'' χωρίς λάστιχο 004-015-071 0,56€
Στήριγμα Φ50 με βίδα 7cm 1 1/2 χωρίς λάστιχο 004-015-065 0,58€
Στήριγμα Φ40 με βίδα 7cm 1 1/4 χωρίς λάστιχο 004-015-070 0,61€
Στήριγμα Φ60 με βίδα 7cm 2'' χωρίς λάστιχο 004-015-066 0,63€
Στήριγμα Φ75 με βίδα 7cm 2 1/2'' χωρίς λάστιχο 004-015-069 0,92€
Στήριγμα Φ100 με βίδα 7cm χωρίς λάστιχο 004-015-067 1,18€
Στήριγμα Φ125 με βίδα 7cm χωρίς λάστιχο 004-015-068 1,38€