Θερμοσίφωνας ξύλουθερμοσίφωνας ξύλου 003-100-213 160,00€
Θερμοσίφωνας ξύλου-ρεύματος 003-100-211 164,99€