Συλλέκτες Ηλιακού PlusΣυλλέκτες Ηλιακού Plus 1,5 τ.μ. 100-002-886 162,66€
Συλλέκτες Ηλιακού Plus 2,0 τ.μ. 100-002-887 170,00€
Συλλέκτες Ηλιακού Plus 2,6 τ.μ. 100-002-888 238,08€