Γωνία βαρέως τύπου πράσινη 45°Γωνία ΒΤ πράσινη 45° Φ20 007-003-100 0,41€
Γωνία ΒΤ πράσινη 45° Φ25 007-003-101 0,67€
Γωνία ΒΤ πράσινη 45° Φ32 007-003-102 1,13€
Γωνία ΒΤ πράσινη 45° Φ40 007-003-103 2,18€
Γωνία ΒΤ πράσινη 45° Φ50 007-003-104 4,03€
Γωνία ΒΤ πράσινη 45° Φ63 007-003-105 7,46€