ΧαλκοσωλήναΧαλκοσωλήνα Φ3/4'' Ψύξης 004-001-014 13,32€
Χαλκοσωλήνα Φ5/8'' Ψύξης 004-001-013 13,57€
Χαλκοσωλήνα Φ1/4'' Ψύξης 004-001-010 13,57€
Χαλκοσωλήνα Φ1/2'' Ψύξης 004-001-012 14,79€
Χαλκοσωλήνα Φ3/8'' Ψύξης 004-001-011 15,26€