ΧαλκοσωλήναΧαλκοσωλήνα Φ3/4'' Ψύξης 004-001-014 14,12€
Χαλκοσωλήνα Φ1/4'' Ψύξης 004-001-010 14,35€
Χαλκοσωλήνα Φ1/2'' Ψύξης 004-001-012 14,61€
Χαλκοσωλήνα Φ3/8'' Ψύξης 004-001-011 14,61€
Χαλκοσωλήνα Φ5/8'' Ψύξης 004-001-013 14,61€