ΧαλκοσωλήναΧαλκοσωλήνα Φ3/4'' Ψύξης 004-001-014 15,10€
Χαλκοσωλήνα Φ3/8'' Ψύξης 004-001-011 15,24€
Χαλκοσωλήνα Φ1/4'' Ψύξης 004-001-010 15,28€
Χαλκοσωλήνα Φ5/8'' Ψύξης 004-001-013 15,95€
Χαλκοσωλήνα Φ1/2'' Ψύξης 004-001-012 16,05€