ΧαλκοσωλήναΧαλκοσωλήνα Φ5/8'' Ψύξης 004-001-013 14,88€
Χαλκοσωλήνα Φ1/2'' Ψύξης 004-001-012 14,92€
Χαλκοσωλήνα Φ3/8'' Ψύξης 004-001-011 14,92€
Χαλκοσωλήνα Φ3/4'' Ψύξης 004-001-014 15,10€
Χαλκοσωλήνα Φ1/4'' Ψύξης 004-001-010 15,49€