ΧαλκοσωλήναΧαλκοσωλήνα Φ3/4'' Ψύξης 004-001-014 15,82€
Χαλκοσωλήνα Φ5/8'' Ψύξης 004-001-013 16,10€
Χαλκοσωλήνα Φ1/2'' Ψύξης 004-001-012 16,68€
Χαλκοσωλήνα Φ3/8'' Ψύξης 004-001-011 16,68€
Χαλκοσωλήνα Φ1/4'' Ψύξης 004-001-010 16,68€