ΧαλκοσωλήναΧαλκοσωλήνα Φ1/2'' Ψύξης 004-001-012 13,73€
Χαλκοσωλήνα Φ5/8'' Ψύξης 004-001-013 13,73€
Χαλκοσωλήνα Φ3/8'' Ψύξης 004-001-011 13,73€
Χαλκοσωλήνα Φ1/4'' Ψύξης 004-001-010 13,73€
Χαλκοσωλήνα Φ3/4'' Ψύξης 004-001-014 15,10€