Interplast ΠράσινηInterplast Πράσινη Φ20 007-003-001 0,91€
Interplast Πράσινη Φ20 υαλόνημα 007-003-060 1,00€
Interplast Πράσινη Φ25 007-003-002 1,64€
Interplast Πράσινη Φ25 υαλόνημα 007-003-061 1,76€
Interplast Πράσινη Φ32 007-003-003 2,62€
Interplast Πράσινη Φ32 υαλόνημα 007-003-062 2,81€
Interplast Πράσινη Φ40 007-003-004 4,24€
Interplast Πράσινη Φ40 υαλόνημα 007-003-063 4,33€
Interplast Πράσινη Φ50 007-003-005 6,19€
Interplast Πράσινη Φ50 υαλόνημα 007-003-064 6,75€
Interplast Πράσινη Φ63 007-003-006 10,06€
Interplast Πράσινη Φ63 υαλόνημα 007-003-065 10,54€