Μικροαυτόματος SH203T ABBΜικροαυτόματος SH203T-B16 3X16A ABB 006-007-892 14,64€
Μικροαυτόματος SH203T-B32 3X32A ABB 006-007-895 14,66€
Μικροαυτόματος SH203T-B25 3X25A ABB 006-007-894 14,66€
Μικροαυτόματος SH203T-B20 3X20A ABB 006-007-893 15,24€