Ταφ ΒΤ αλουμινίου σύνδεσης Φ20Ταφ ΒΤ αλουμινίου σύνδεσης Φ16 003-006-040 4,96€
Ταφ ΒΤ αλουμινίου σύνδεσης Φ20 003-006-042 8,28€
Ταφ ΒΤ αλουμινίου σύνδεσης Φ18 003-006-041 8,47€