Γωνία ΒΤ αλουμινίου 20χ1/2 αρσενικήΓωνία ΒΤ αλουμινίου 16χ1/2 αρσενική 003-006-050 2,59€
Γωνία ΒΤ αλουμινίου 18χ1/2 αρσενική 003-006-051 3,61€
Γωνία ΒΤ αλουμινίου 20χ1/2 αρσενική 003-006-052 3,65€
Γωνία ΒΤ αλουμινίου 20χ3/4 αρσενική 003-006-053 3,79€