Ρακόρ ΒΤ αλουμινίου σύνδεσης 26''Ρακόρ ΒΤ αλουμινίου σύνδεσης 16'' 003-006-070 3,29€
Ρακόρ ΒΤ αλουμινίου σύνδεσης 18'' 003-006-071 5,03€
Ρακόρ ΒΤ αλουμινίου σύνδεσης 20'' 003-006-072 5,08€
Ρακόρ ΒΤ αλουμινίου σύνδεσης 26'' 003-006-073 9,04€